Idle Heroes MOD APK (Vô Hạn Tiền, Kim Cương, Mở Khóa Tất Cả, VIP 13) v1.28.0

Modded by Trần Tuấn Duy
Tên Idle Heroes
Phiên bản 1.28.0
Tính năng MOD Vô Hạn Tiền, Kim Cương, Mở Khóa Tất Cả, VIP 13
Kích thước 464M
Yêu cầu Android 5.0
Thể loại