Clash Royale MOD APK (Menu, Vô Hạn Tiền, Kim Cương, Mở Khóa) v3.2728.0

Modded by Trần Tuấn Duy
Tên Clash Royale
Phiên bản 3.2728.0
Tính năng MOD Menu, Vô Hạn Tiền, Kim Cương, Mở Khóa
Kích thước 138M
Yêu cầu Android 4.1
Thể loại